CBAS Vikarsystem

Vikarsystem

I sundhedsvæsenet anvendes der en del vikarer og vikarerne skal kunne tildeles systemadgange med kort varsel. Til dette formål har gott-IT i samarbejde med Herlev Hospital udviklet et system der kan tildele disse systemadgange på forsvarlig vis.

Konceptet er at en vikarer får tildelt et sæt anonyme systemadgange og at vikarsystemet registrere hvem systemadgangen tildeles og i hvor lang tid systemadgangen skal være åben. Herefter er der rutiner i CBAS der kan anvendes til automatisk at nulstille anvendte systemadgange.

Via Active Directory tildeles personale adgang til at kunne anvende vikar løsning og således kunne “trække” systemadgange til vikarer.