CBAS Klienten

CBAS Klienten er er Windows program der installeres på en arbejdsstation/PC og anvendes til at administrere IT-brugere i flere systemer på een gang.

CBAS Klienten består bl.a. af et framework som gør det muligt at oprette, opdatere, lukke og skifte adgangskode i mod et givent system.

CBAS Klienten kan fungere sammen CBAS Portalen i form af en worklist, hvorfra man udfører anmodninger om oprettelse/lukning/opdatering.

CBAS Klienten har en række funktionaliteter specielt tilpasset til Exchange 2010/2013/O365, som gør det muligt at:

  1. Oprette/slette lokaler
  2. Oprette/slette distributionslister
  3. Oprette/slette fælles postkasser
  4. Oprette/slette ekstern kontaktperson
  5. Kopiering af mailboks
  6. Eksport af mailboks
  7. Oprettelse af helligedage i Outlook

Ovenstående oprettelse er underlagt en række krav om navngivning og placering i Active Directory og ikke mindst anvendelsen af AD-grupper i stedet for tildeling af rettigheder direkte på lokale og fælles postkasse.

Integrerede systemer
1. Brugernavnsdatabase
2. AD
3. Exchange (2010/2013)
4. GS!åben
5. Taxi
6. RIS (CareStream)
7. Mirsk
8. GS!åben – behandlerkoder
9. Online2 (medicinrekvirering)
10. Vikarsystem
11. BAM (Region Hovedstadens Brugeradministrationsmodul)
12. Milou (Gyn./Obs.)
13. TOPICA (GOP)
14. Orbit
15. CardioPerfect
16. Sentinel
17. DIPO
18. Digital Signatur