CBAS ID-kortautomat

I samarbejdes med Region Hovedstaden er der designet en proces for udstedelse af ID-kort. Processen er en integreret del af CBAS og kan aktiveres såfremt man ønsker at tilknytte en kortautomat til CBAS.

En CBAS ID-kortautomaten består af en ID-kortprinter, printsoftware, en touchskærm og kamera. I kortautomaten kan medarbejderen selv udstede sit ID-kort. Det sker ved at indtaste en kode og tage et billede af sig selv, herefter printes kortet til medarbejderen. CBAS sørger for at kommunikere oplysninger om det nye kort til en række andre systemer hvor kortet kan anvendes straks efter udstedelsen. Ved udstedelsen af et nyt kort lukkes et evt. gammelt kort, og dermed opnår man at man kan lukke sit tabte kort blot ved at trække et nyt kort.

CBAS har integrationer til en række låsesystemer (MultiMax, ARX, Thor, SiPass, Prowatch), kantinesystem fra Buanco, uniform udleveringssystem fra 2Trace, uniformsautomat fra metalprogetti.it og et elevatorsystem.

CBAS ID-kortautomaterne i Region Hovedstaden er leveret af  CardCoin A/S.