WEB baseret patient belægningsoversigt

I samarbejde med Hillerød Hospitals IT-afdeling har gott-IT udarbejdet en web baseret on-line patient belægningsoversigt. Oversigten giver et øjebliksbillede af belægningsituationen samt en reference fra kl 8.00 den pågældende dag.

Man kan vælge at se belægning pr. speciale eller pr. sengeafsnit og de er mulighed for at folde ud for at se hvilke typer patienter det drejer sig om.

Systemet anvendes i hele Region Hovedstaden og der er i den forbindelse også udarbejdet en side der viser belægningssituationen opdelt på specialeområder, hvormed man opnår at kunne skabe et hurtigt overblik over ledig kapacitet i regionen.

Skærmdump af belægningsoversigt (Klik på billedet for at forstørre det.)
belaegningdump

Udskrift fra Belægningsoversigten (klik her for at vise eksempel på udskrift fra Belægningsoversigten (kræver PDF reader)):
Klik her