Konvertering af kontakter mm.

Siden år 2000 har der været en konstant udvikling på et administrationsværktøj til GS!Åben, som især kan anvendes i forbindelse med organisatoriske ændringer der skal afspejles i GS!Åben. Systemets mange muligheder er listet herunder.

Kontakter
Kontakter kan flyttes, rettes, modtages, afsluttes og færdigregistreres.
Kontakter kan også aflæses og derefter oprettes på en anden insitution, i den forbindelse kan kontakten skifte kontakttype, den kan beriges med diagnoseoplysninger eller den kan placeres på forskellige afsnit afhængig af hvilken henvisning/aktionsdiagnose den er påført.

Brugere
Brugere kan ajourføres, i form af tildeling af enheder og/eller aktivitetsgrupper.

Breve
Breve kan flyttes til anden enhed også på anden institution.

Skinjournaler
Skinjournaler kan flyttes til anden enhed inden for samme institution.