Konvertering af bookinger

Baggrund

I forbindelse med organisatoriske ændringer er der ofte behov for at flytte patienternes besøgsaftaler i GS!Åben. Det er en større opgave da der udover besøgene også skal flyttes ressourcer, ledige tider og kodesamlinger.

Bookingprogrammet

Til håndtering af denne problemstilling har gott-IT udviklet et konverteringsprogram, der kan flytte ressourcer, ledige tider, kodesamling og planlagte besøg.

Flytningen kan ske til samme eller anden institution.

Teknik
Bookingprogrammet er en .NET applikation med MSSQL 2005 som databaselager.